Handledning

Jag är utbildad Handledare i Psykosocialt arbete, vid Göteborgs Universitet. Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska grund är systemisk, med fokus på bland annat samspel och anknytning.

Som handledare vänder jag mig till professionella inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, institutioner och familjehem, som vill utveckla sin kompetens, men också bidra till att höja arbetsgruppens eller den enskilde individens funktion, i att få stöd i att reglera starka känslor, som exempelvis stress. Jag vill tillsammans med handledningsgruppen skapa ett reflekterande och kreativt forum för ett processarbete.

I handledningsrummet använder jag mig av olika former av reflektionsövningar, övningar, men om så önskar även konkreta och visuella metoder, med inspiration från tejping i kombination med den narrativa praktiken. Tejping är en kommunikationsmodell som handlar om att se sig själv utifrån och andra människor inifrån, vilket kan vara till hjälp för att sätta igång en reflektion eller för att hitta olika lösningar. Externalisering är en narrativ teknik, vilket innebär att det upplevda problemet objektifieras och läggs utanför självet. Problemet blir därmed en separat enhet utanför personen.

Jag åtar mig handledningsuppdrag i lokaler på Mariestadsvägen. 5 i Skövde, på den aktuella arbetsplatsen eller annan plats som är av önskemål.