Om mig

Jag är Socionom och är av Socialstyrelsen Legitimerad Hälso- och sjukvårds kurator och är i slutfasen av min utbildning till Legitimerad Psykoterapeut. Jag är också Certifierad Marte Meo terapeut och Handledare i Psykosocialt arbete.

Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med behandlande samtal inom den offentliga sektorn, då jag främst har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Inom barn- och ungdomspsykiatrin har jag arbetat med barn i mellanåldern och med ungdomar, men jag har också arbetat på en specialistmottagning med de allra yngsta barnen, 0-6 år och deras familj och nätverk. 

Under mina yrkesverksamma år har jag erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, par och familjer.


Är medlem i Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se
Är medlem i Västra familjeterapiföreningen, www.sfft.se
Innehar F-skattsedel