Om mig

Jag är socionom och är av Socialstyrelsen legitimerad hälso- och sjukvårdskurator, med pågående utbildning till legitimerad psykoterapeut. Jag är också Handledare i Psykosocialt arbete. Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med terapeutiska samtal inom den offentliga sektorn, då jag bland annat har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i åldrarna 0-18 år. Under flera år arbetade jag på en mottagning inom barn- och ungdomspsykiatrin med barn i åldrarna 0-6 år, där mitt arbete bestod i att erbjuda stöd till spädbarn- och småbarnsfamiljer. Under mina yrkesverksamma år har jag erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, vuxna, par och familjer.

Är medlem i Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se
Är medlem i Västra familjeterapiföreningen, www.sfft.se
Innehar F-skattsedel