Om mig

Jag är Socionom, har en grundläggande psykoterapiutbildning och är av socialstyrelsen legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Studerar min sista termin till legitimerad psykoterapeut på Göteborgs Universitet. Jag är också certifierad Marte Meo terapeut och handledare i psykosocialt arbete.

Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med behandling och terapeutiska samtal inom den offentliga sektorn, då jag främst har erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin (VUP) och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Inom barn- och ungdomspsykiatrin har jag arbetat med barn i mellanåldern och med ungdomar, men jag har också arbetat på en länsövergripande mottagning med de allra yngsta barnen, som var i åldrarna 0-6 år och deras familj och nätverk. 

Under mina yrkesverksamma år har jag erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, vuxna, föräldrar, par och familjer.


Är medlem i Akademikerförbundet SSR, www.akademssr.se
Är medlem i Västra familjeterapiföreningen, www.sfft.se
Innehar F-skattsedel