Petra Lennéer 

Samtal & Handledning

Att gå i samtal och terapi, en kortare eller längre tid kan möjliggöra förståelsen för dig själv. 

Samtal och terapi kan vara avgränsande med fokus på mentala tillstånd i relation till dig själv och andra, eller längre djupgående bearbetande samtal. Det kan finnas många olika orsaker till att man vill och är i behov av samtal och terapi. Anledning till att man söker kontakt kan exempelvis vara: 

  • Negativ självkänsla/självbild
  • Oro och ångest
  • Stressreaktioner
  • Nedstämdhet och depression
  • Kriser
  • Sorg och existentiella frågor
  • Traumatiska händelser
  • Svårigheter i relationer

Jag är utbildad socionom, har en grundläggande psykoterapiutbildning och är av socialstyrelsen legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Studerar min sista termin till legitimerad psykoterapeut på Göteborgs universitet. 

Jag erbjuder samtal och terapi för enskilda, par och familjer. Jag erbjuder också handledning och konsultationer för professionella inom privat och offentlig verksamhet. Jag bedriver egen privat verksamhet i lokaler på Mariestadsvägen. 5 i centrala Skövde.

Välkommen att kontakta mig!