PETRA LENNÉER
PSYKOTERAPI & HANDLEDNING

Jag erbjuder samtal och psykoterapi för enskilda, par och familjer.
Jag erbjuder också handledning och konsultationer för professionella inom privat och offentlig verksamhet.


Min verksamhet

Det kan finnas många olika anledningar till att man vill och är i behov av en psykoterapeutisk samtalskontakt för en kortare eller längre tid. Samtal och psykoterapi kan vara avgränsande med fokus på mentala tillstånd i relation till dig själv och andra, eller längre djupgående bearbetande samtal. Anledning till att man söker kontakt kan exempelvis vara på grund av; Sorg- och existentiella frågor, Kriser, Traumatiska händelser, Stressreaktioner, Nedstämdhet, Depression, Oro- och ångest, Negativ självbild eller Svårigheter i relationer.

Jag är av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut och legitimerad hälso- och sjukvårdskurator. Min grundprofession är socionom och jag har under 20 års tid arbetat med samtalsbehandling och terapi inom främst hälso- och sjukvården. Jag är även handledare i psykosocialt arbete.

Jag erbjuder samtal och psykoterapi för enskilda, par och familjer. Jag erbjuder också handledning och konsultationer för professionella inom privat och offentlig verksamhet. Jag bedriver egen privat verksamhet i lokaler på Mariestadsvägen. 5 i centrala Skövde.


Välkommen att kontakta mig!