Om mig

Jag är legitimerad psykoterapeut, legitimerad hälso- och sjukvårdskurator och socionom. Jag är utbildad till legitimerad psykoterapeut vid Göteborgs universitet. Jag är också certifierad Marte Meo terapeut och handledare i psykosocialt arbete. Mitt psykoterapeutiska perspektiv har sin grund i systemisk- och relationsorienterad teori, men jag har även utbildat mig vidare i olika kunskaper och metoder inom det psykoterapeutiska fältet.

Jag har större delen av mitt yrkesverksamma liv arbetat med samtalsbehandling och terapeutiska samtal inom hälso- och sjukvården. Där jag har erfarenhet av att samtala med barn, ungdomar, vuxna, par och familjer med varierande grader av psykisk ohälsa. Jag har också erfarenhet av arbete i myndighetssamverkan mot våld i nära relationer, där jag bland annat har mött våldsutsatta barn, ungdomar och vuxna i samtal. Jag är van att möta människor med olika bakgrund och olika typer av problem, som söker samtal och önskar hjälp till förändring. Min grundsyn är att jag utgår från ett helhetsperspektiv, där jag ser individen som en del av ett sammanhang. Med det menas att man påverkar och påverkas i relation till varandra och den miljö man befinner sig i, vilket har en relevans för hur du ser på dig själv och hur du själv mår.

Det är Socialstyrelsen som godkänner och utfärdar legitimation för yrkesverksamma psykoterapeuter, vilket är en slags garanti att psykoterapeuten är välutbildad och arbetar på ett beprövat sätt. Yrkestiteln psykoterapeut är därmed en skyddad titel och får enbart användas av legitimerade psykoterapeuter.
 


Jag är medlem i;
Västra familjeterapi föreningen
 
www.sfft.se
Föreningen för EMDR www.emdr.se
Svenskt forum för mentalisering 
 www.mentalisering.se 

Akademikerförbundet SSR
www.akademssr.se

Innehar F-skattsedel