Handledning

Jag är utbildad Handledare i Psykosocialt arbete vid Göteborgs Universitet. Som handledare har jag ett integrativt förhållningssätt där min teoretiska grund är systemteoretisk- och relationsinriktad.

Som handledare vänder jag mig till professionella inom det psykosociala arbetsområdet som socialtjänst, hälso- och sjukvård, skola, institutioner och familjehem, som vill utveckla sin kompetens och fokusera på metod, men också bidra till att höja arbetsgruppens eller den enskilde individens funktion, i att få sätta ord på och få stöd i att reglera känslor och stress. Jag vill tillsammans med handledningsgruppen skapa ett reflekterande och kreativt forum för ett processarbete, i syfte att stärka professionen och öka förmågan till att möta ansträngande arbetsuppgifter. Om så önskas använder jag mig även av olika former av reflektionsövningar och visualiserade metoder, som vi formar tillsammans i handledningsrummet.

Jag åtar mig handledningsuppdrag i lokaler på Mariestadsvägen. 5 i Skövde, på den aktuella arbetsplatsen eller annan plats som är av önskemål.